Apmeklētāju plūsma TC reālajā laikā
Maza
Liela
Iekļūšana uz laiku ierobežota

AKROPOLE LEDUS

I-VII 10:00 - 21:00

Cienījamie apmeklētāji!

Priecājamies paziņot, ka AKROPOLE Ledus arēna no 2021. gada 9. jūlija atsāks savu darbu un gaidīs slidot gribētājus!

Ievērojot valsts noteiktās drošības prasības, Ledus arēna publiskajai slidošanai būs pieejama tikai veicot iepriekšēju reģistrēšanos (sk. zemāk slidotavas rezervācijas kalendāru). Atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem uz ledus drīkstēs atrasties ne vairāk kā 80 cilvēki. 

Saņemt Ledus arēnas publiskās slidotavas pakalpojumus, var klienti, kuri ir:

1. ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu;

2. ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu;

3. ar sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu;

4. personas jaunākas par 12 gadiem (bez sertifikātiem), ja tiek ievērotas stingras epidemioloģiskās drošības prasības.

Apmeklētājiem būs jāuzrāda attiecīgs sertifikāts ar QR kodu, kuru var nolasīt ar aplikāciju "Covid19Verify" un personu apliecinošs dokuments, Ledus arēnas darbiniekam lai pierādītu savu atbilstību noteikumiem. 

Atrodoties Ledus arēnas koplietošanas telpās:

1. tiek izmantoti mutes un deguna aizsegi;

2. jāievēro 2m distancēšanās starp apmeklētājiem vai mājsaimniecībām;

Kā arī jāievēro vispārīgie Ledus Arēnas iekšējās kārtības noteikumi, kuri attiecas uz Publisko slidotavu klientiem:

1. Publiskās slidošanas laikā, bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem, kategoriski aizliegts atrasties uz ledus bez pieaugušā uzraudzības.

2. Klienti ir atbildīgi par savu drošību Ledus arēnā, tai skaitā atbilstoša aizsarg-ekipējuma (ķivere, cimdi, ceļu un elkoņu aizsargi u.c.), izvēli un lietošanu.

3. Ar slidām var staigāt tikai tajās Ledus arēnas palīgtelpu un garderobes vietās, kur ir uzlikts speciāls gumijas segums.

4. Ledus arēnā kategoriski aizliegts ienest jebkādus ar slidošanu tieši nesaistītus priekšmetus (tai skaitā un ne tikai - ienest ieročus, narkotiskās vielas, alkoholiskos dzērienus, stikla taru, puķes utt.)

5. Aizliegts atrasties ledus arēnā alkohola vai psihotropo vielu reibumā.

6. Klientam ir jāpilda visi Ledus arēnas administrācijas darbinieku norādījumi saistībā ar iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

7. Klienti Ledus arēnu izmanto tādā veidā, lai tas netraucētu citus Ledus arēnas Klientus.

8. Publiskās slidošanas laikā Klientiem aizliegts – slidot atmuguriski neskatoties, strauji mainīt slidošanas virzienu, izmantot hokeja nūjas utt. 

9. Slidošanas apmācības (tai skaitā daiļslidošanas treniņi) Publiskās slidošanas laikā ir AIZLIEGTI!

10. Kategoriski aizliegts bojāt Ledus arēnu un tās inventāru.

11. Kategoriski aizliegts Ledus arēnā uz ledus kāpt ar slidošanai nepiemērotiem apaviem (kurpes, zābaki utt.).

Klientam pārkāpjot jebkuru no augstākminētajiem noteikumiem :

1. Ledus arēnas administrācijas darbiniekiem ir tiesības izvest noteikumus pārkāpušos Klientu no Ledus arēnas. Šādā gadījumā netiek kompensēts Klienta apmaksātais, bet neizmantotais, Ledus Arēnas lietošanas laiks; un/vai

2. Klientam var tikt piemērota soda nauda EUR 50 apmērā.

Klienta atbildība:

1. Klientam, bojājot Ledus arēnu vai inventāru, ir pienākums segt bojātā Ledus arēnas vai inventāra atjaunošanas izmaksas pilnā apmērā.

2. Tikai un vienīgi Klients ir atbildīgs par Ledus arēnā un tās palīgtelpās bez uzraudzības atstātajām savām mantām. Ledus arēnas īpašnieks/administrācija nav atbildīga par Klienta mantām un Klienta drošību Ledus arēnas izmantošanas laikā.

Ledus arēnas administrācija:

1. Ir tiesīga uz laiku ierobežot Klientu atrašanos Ledus arēnā, ja tas saistīts ar drošības un/vai citiem iemesliem (pārāk daudz Klientu ledus arēnā u.tt.).

2. Ir tiesīga atteikt Klientam izmantot Ledus arēnu.

Slidotavas rezervācija

Darba laiks

Veikali
I-VII 10.00–21.00
Maxima XXX
I-VII 08.00–23.00
Ledus arēna
I-VII 10:00 - 21:00
Euroaptieka
I–VII 9.00–22.00
Lemon Gym
I-V 6:00-22:00; VI-VII 9:00 - 22:00