Brīvo vietu pieejamību lūdzu skatīt tabulā zemāk!

 

Cienījamie apmeklētāji!

Priecājamies paziņot, ka AKROPOLE Ledus arēna gaida slidot gribētājus!

Pirms Ledus arēnas apmeklējuma, vērts zināt, ka: 

1. Pie mums ir pieejami slēdzami skapīši, lai tos izmantotu ir nepieciešama 1EUR vai 20centu monēta. 

2. Lai apmeklētu publisko slidotavu ir jāveic reģistrācija (skatīt lapas apakšā).

3. Ledus arēnas tai skaitā publiskās slidotavas grafiks tiek atjaunots katru trešdienu, periodam sestdiena-piektdiena.

4. Individuālo treniņu laikā drīkst notiks apmācības process ar savu treneri vai bez, bet neizmantojot hokeja inventāru t.i. ripu, nūju, vārtus. 

 

Atrodoties Ledus arēnā, jāievēro vispārīgie Ledus Arēnas iekšējās kārtības noteikumi, kuri attiecas uz Publisko slidotavu apmeklētājiem:

1. Publiskās slidošanas laikā, bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem, kategoriski aizliegts atrasties uz ledus bez pieaugušā uzraudzības.

2. Klienti ir atbildīgi par savu drošību Ledus arēnā, tai skaitā atbilstoša aizsarg-ekipējuma (ķivere, cimdi, ceļu un elkoņu aizsargi u.c.), izvēli un lietošanu.

3. Ar slidām var staigāt tikai tajās Ledus arēnas palīgtelpu un garderobes vietās, kur ir uzlikts speciāls gumijas segums.

4. Ledus arēnā kategoriski aizliegts ienest jebkādus ar slidošanu tieši nesaistītus priekšmetus (tai skaitā un ne tikai - ienest ieročus, narkotiskās vielas, alkoholiskos dzērienus, stikla taru, puķes utt.)

5. Aizliegts atrasties ledus arēnā alkohola vai psihotropo vielu reibumā.

6. Klientam ir jāpilda visi Ledus arēnas administrācijas darbinieku norādījumi saistībā ar iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

7. Klienti Ledus arēnu izmanto tādā veidā, lai tas netraucētu citus Ledus arēnas Klientus.

8. Publiskās slidošanas laikā Klientiem aizliegts – slidot atmuguriski neskatoties, strauji mainīt slidošanas virzienu, izmantot hokeja nūjas utt. 

9. Slidošanas apmācības (tai skaitā daiļslidošanas treniņi) Publiskās slidošanas laikā ir AIZLIEGTI!

10. Kategoriski aizliegts bojāt Ledus arēnu un tās inventāru.

11. Kategoriski aizliegts Ledus arēnā uz ledus kāpt ar slidošanai nepiemērotiem apaviem (kurpes, zābaki utt.).

 

Klientam pārkāpjot jebkuru no augstākminētajiem noteikumiem :

1. Ledus arēnas administrācijas darbiniekiem ir tiesības izvest noteikumus pārkāpušos Klientu no Ledus arēnas. Šādā gadījumā netiek kompensēts Klienta apmaksātais, bet neizmantotais, Ledus Arēnas lietošanas laiks; un/vai

2. Klientam var tikt piemērota soda nauda EUR 50 apmērā.

 

Klienta atbildība:

1. Klientam, bojājot Ledus arēnu vai inventāru, ir pienākums segt bojātā Ledus arēnas vai inventāra atjaunošanas izmaksas pilnā apmērā.

2. Tikai un vienīgi Klients ir atbildīgs par Ledus arēnā un tās palīgtelpās bez uzraudzības atstātajām savām mantām. Ledus arēnas īpašnieks/administrācija nav atbildīga par Klienta mantām un Klienta drošību Ledus arēnas izmantošanas laikā.

 

Ledus arēnas administrācija:

1. Ir tiesīga uz laiku ierobežot Klientu atrašanos Ledus arēnā, ja tas saistīts ar drošības un/vai citiem iemesliem (pārāk daudz Klientu ledus arēnā u.tt.).

2. Ir tiesīga atteikt Klientam izmantot Ledus arēnu.

 

Slidotavas rezervācija

Darba laiks

Veikali
I-VII 10.00–21.00
Maxima XXX
I-VII 08.00–23.00
Ledus arēna
Pēc pieraksta
Euroaptieka
I–VII 9.00–22.00
Lemon Gym
I-VII 00.00 - 24.00